Vysokorychlostní přístup k Internetu
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vysokorychlostní přístup k Internetu
Vysokorychlostní přístup k Internetu

Authors

Ivan Pravda

Abstract

Přípojky VDSL2 a G.fast jsou koncipovány pro poskytování nových služeb prostřednictvím
metalických symetrických párů a optických vláken v přístupové telekomunikační síti. Přípojky
VDSL2 navazují na starší typy přípojek ADSL a přinášejí koncovému účastníkovi vyšší
přenosové rychlosti. Navíc dovolují optimalizovat i symetrii přenosových rychlostí pro
sestupný a vzestupný směr. V dnešní době jsou přípojky VDSL2 a G.fast posledním
vývojovým stupněm v technologii xDSL a s jejich implementací do přístupové
telekomunikační sítě se počítá i v konceptech sítí FTTx.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.