Vysokorýchlostný prístup do Internetu
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Vysokorýchlostný prístup do Internetu
Vysokorýchlostný prístup do Internetu

Authors

Ivan Pravda

Translators

Peter Trúchly

Abstract

Prípojky VDSL2 a G.fast sú koncipované na poskytovanie nových služieb prostredníctvom
metalických symetrických párov a optických vlákien v prístupovej telekomunikačnej sieti.
Prípojky VDSL2 nadväzujú na staršie typy prípojok ADSL a prinášajú koncovému účastníkovi
vyššie prenosové rýchlosti. Naviac dovoľujú optimalizovať aj symetriu prenosových rýchlostí
pre zostupný a vzostupný smer. V dnešnej dobe sú prípojky VDSL2 a G.fast posledným
vývojovým stupňom v technológii xDSL a s ich implementáciou do prístupovej
telekomunikačnej siete sa počíta aj v koncepciách sietí FTTx.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).