Moderné technológie a koncepcie pre vzdelávanie II
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

Year of publication

2022

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Moderné technológie a koncepcie pre vzdelávanie II
Moderné technológie a koncepcie pre vzdelávanie II

Authors

Tomáš Zeman, Marek Nevosad

Abstract

Prvá časť učebného materiálu je venovaná kurzom MOOC. Druhá časť sa zaoberá vybranými otázkami tvorby otvorených digitálnych učebných zdrojov. Kurz tiež poskytuje základné informácie o voľných licenciách, ktoré sú vhodné pre výučbové objekty.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

Year of publication

2022

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
ODZ
Worksheets
Worksheets - solution

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).