Moderní technologie a koncepty pro vzdělávání II
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2022

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Moderní technologie a koncepty pro vzdělávání II
Moderní technologie a koncepty pro vzdělávání II

Authors

Tomáš Zeman, Marek Nevosad

Abstract

První část je věnována kurzům MOOC. Druhá část kurzu se zabývá vybranými otázkami tvorby otevřených digitálních učebních zdrojů. Kurz také poskytuje základní informace o volných licencích, které jsou vhodné pro výukové objekty.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2022

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
ODZ
Worksheets
Worksheets - solution

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.