Cloud computing
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Cloud computing
Cloud computing

Authors

Miguel Soriano

Translators

Pavel Bezpalec

Abstract

Tento modul obsahuje některé důležité informace pro základní orientaci studentů v oblasti
cloud computingu. Obsahuje přehled historie této technologie, architekturu, služby a modely
nasazení. Dále jsou též diskutovány výhody a nevýhody cloud computingu oproti předchozí
architektuře.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.