Cloud computing
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Cloud computing
Cloud computing

Authors

Miguel Soriano

Translators

Ivan Drozd, Ivan Minárik, Marek Vančo

Abstract

Tento modul obsahuje dôležité informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti cloud
computingu. Obsahuje prehľad histórie tejto technológie, architektúru, služby a modely
nasadenia. Sú tiež diskutované výhody a nevýhody cloud computingu verzus predchádzajúce
schémy alebo architektúry.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).