Internet vecí
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Internet vecí
Internet vecí

Authors

Jordi Salazar, Santiago Silvestre

Translators

Ivan Drozd, Ivan Minárik, Marek Vančo

Abstract

Jedná sa o úvodný kurz do oblasti Internetu vecí (IoT, Internet of things). V prvých kapitolách
sú načrtnuté základné informácie o IoT. Neskôr sa kurz venuje internetovému protokolu verzie
6 (IPv6), ktorý je najpoužívanejší v prostredí IoT a ďalej kurz charakterizuje hlavné aplikácie,
súčasný stav na trhu a technológie, ktoré umožňujú existenciu IoT. Nakoniec sú diskutované
výzvy a prekážky, ktoré sa javia ako najdôležitejšie v spojitosti s rozmachom siete IoT.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).