Moderné dátové rozhrania
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Moderné dátové rozhrania
Moderné dátové rozhrania

Authors

Ivan Pravda

Translators

Renata Rybárová

Abstract

Nová verzia rozhrania USB 3.0, ktorého štandardy boli vydané v novembri 2008, priniesla
oproti predchádzajúcej verzii (2.0) množstvo vylepšení. Hlavnými prednosťami nového
rozhrania sú vysoká rýchlosť, až 5 Gbit/s, rozšírené možnosti riadenia spotreby zbernice
a spätná kompatibilita s predchádzajúcimi verziami. Veľmi perspektívnymi a konkurencie
schopnými rozhraniami sa v súčasnosti javia technológie Thunderbolt, kombinujúce vlastnosti
rozhraní PCI-Express a Display Port. Zaujímavé je porovnanie práve s rozhraním USB 3.0.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).