Moderní datová rozhraní
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Moderní datová rozhraní
Moderní datová rozhraní

Authors

Ivan Pravda

Abstract

Nová verze rozhraní USB 3.0, jejíž standardy byly vydány v listopadu 2008, doznala oproti
předchozí verzi (2.0) značných vylepšení. Hlavními přednostmi nového rozhraní jsou vysoká
rychlost až 5 Gbit/s, rozšířené možnosti řízení spotřeby sběrnice a zpětná kompatibilita
s předchozími verzemi. Velmi perspektivním a konkurence schopným rozhraním se
v současnosti jeví technologie Thunderbolt, kombinující vlastnosti rozhraní PCI-Express
a Display Port. Zajímavé je srovnání právě s rozhraním USB 3.0.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.