Moderné modulačné metódy
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Moderné modulačné metódy
Moderné modulačné metódy

Authors

Michal Lucki

Translators

Renata Rybárová

Abstract

Vhodná modulácia je nutná na prispôsobenie signálu, aby mohol byť prenášaný optickým
vláknom. Dosiahnutie vysokej prenosovej rýchlosti a veľkej informačnej kapacity prenosových
systémov je spojené s použitím vhodných modulačných formátov. Každá modulácia sa
vykonáva iným spôsobom a je vhodná pre určité typy prenosov. Z toho dôvodu je nutné
zoznámiť študentov s princípmi pokročilých modulačných formátov, ktoré sú súčasťou
každého procesu optimalizácie moderných vysokorýchlostných optických prenosových sieti.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).