Moderní metody modulace
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Moderní metody modulace
Moderní metody modulace

Authors

Michal Lucki

Abstract

Vhodná modulace je nutná k přizpůsobení signálu tomu, aby mohl být přenášen optickým
vláknem. Dosažení vysoké přenosové rychlosti a velké informační kapacity přenosových
systémů je spojeno s použitím vhodných modulačních formátů. Každá modulace se provádí
jiným způsobem a je vhodná pro určité typy přenosu. Z tohoto důvodu je nutné seznámit
studenty s principy pokročilých modulačních formátů, které jsou součástí každého procesu
optimalizace moderních vysokorychlostních optických přenosových sítí.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.