Nová generácia multimediálnych služieb/aplikácií
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Nová generácia multimediálnych služieb/aplikácií
Nová generácia multimediálnych služieb/aplikácií

Authors

Juraj Londák, Sebastian Schumann, Peter Trúchly

Abstract

Dopyt koncových používateľov po nových a atraktívnejších službách a aplikáciách neustále
narastá. Multimediálne služby založené na integrácii audiovizuálneho obsahu sú základom
mnohých moderných služieb. Miera spokojnosti zákazníka so službou (QoE) je významným
faktorom udržateľnosti služby. Tento modul sa sústreďuje na moderné multimediálne služby,
ktoré sú poskytované cez Internet (služby založené na protokole IP) alebo sú integrované
s vysielacími systémami a šírené káblom, zo satelitu, pozemne (služby HbbTV) alebo sú
nezávislé od transportných sietí a poskytované v rámci sietí novej generácie (služby NGN).

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).