Moderné TV štandardy
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Moderné TV štandardy
Moderné TV štandardy

Authors

Pavol Podhradský, Peter Trúchly

Abstract

Tento modul poskytuje krátky prehľad koncepcie analógovej a digitálnej televízie. V súčasnosti
sú evolučné trendy v oblasti vysielania TV sústredené na novú integráciu vysielacích systémov
a infraštruktúr IP IKT. Hlavným úmyslom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť prehľad
štandardov pre systémy DVB (vysielanie digitálnej televízie) ako aj štandardov pre systém
HbbTV (hybridné širokopásmové televízne vysielanie).

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).