Bezdrôtové siete
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Bezdrôtové siete
Bezdrôtové siete

Authors

Jordi Salazar

Translators

Ján Dúha

Abstract

Tento modul predstavuje všeobecný úvod do problematiky bezdrôtových sietí a podrobnejšie
lokálnych prístupových sietí LAN. Sú v ňom opísané a vysvetlené rôzne existujúce bezdrôtové
technológie, ich základné vlastnosti, otázky bezpečnosti, výhody, nevýhody a použitie alebo
aplikácie.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).