Sodobne tehnologije in koncepti za izobraževanje I - 3D video, virtualna in razširjena resničnost
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovenian

Year of publication

2021

created with support of

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Sodobne tehnologije in koncepti za izobraževanje I - 3D video, virtualna in razširjena resničnost
Sodobne tehnologije in koncepti za izobraževanje I - 3D video, virtualna in razširjena resničnost

Authors

Gregor Rozinaj; Marek Vančo; Ivan Minárik; Šimon Tibenský

Abstract

Modul obravnava 3D modeliranje in njegovo uporabo za navidezno in razširjeno resničnost. V gradivu so predstavljeni modeliranje 3D predmetov, zajemanje 3D predmetov in vizualizacija 3D predmetov. Obravnavana so tudi osnovna načela navidezne in razširjene resničnosti. Analizirani so posebni sistemi kamer za zajemanje 3D predmetov in 3D prizorov. Dokument zaključuje predstavitev kompleksnih sistemov in aplikacije za videokonference, ki temeljijo na izkušnjah in virtualnem teleportu.Besedila so prevedena iz angleščine, zato se v njih lahko pojavijo pravopisne in slovnične napake ter neuveljavljeni strokovni izrazi.s

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovenian

Year of publication

2021

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
ODZ
Worksheets
Worksheets - solution

created with support of

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.