Moderní technologie a koncepce pro vzdělávání I – 3D video, virtuální a rozšířená realita
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2021

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Moderní technologie a koncepce pro vzdělávání I – 3D video, virtuální a rozšířená realita
Moderní technologie a koncepce pro vzdělávání I – 3D video, virtuální a rozšířená realita

Authors

Gregor Rozinaj; Marek Vančo; Ivan Minárik; Šimon Tibenský

Abstract

Tento kurz se zabývá tématem 3D modelování a jeho využití pro virtuální a rozšířenou realitu. Pojednává o modelování, snímání a vizualizaci 3D objektů. Rozebírá i základní principy virtuální a rozšířené reality. Věnuje se také specifickým kamerovým systémům pro snímání 3D objektů a 3D scén. V závěru jsou představeny i speciální komplexní systémy a aplikace pro zážitkové videokonference využívající tzv. virtuální teleport.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2021

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
ODZ
Worksheets
Worksheets - solution

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.