Moderné technológie a koncepcie pre vzdelávanie III – inovatívne metodológie pre inžinierske vzdelávanie
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

Year of publication

2021

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Moderné technológie a koncepcie pre vzdelávanie III – inovatívne metodológie pre inžinierske vzdelávanie
Moderné technológie a koncepcie pre vzdelávanie III – inovatívne metodológie pre inžinierske vzdelávanie

Authors

Ariadna Llorens

Abstract

Tento kurz sa zaoberá súčasnou úlohou vysokoškolského učiteľa v oblasti inžinierskeho vzdelávania. Stručne opisuje, ako byť dobrým učiteľom, a prvky, ktoré túto úlohu uľahčujú. Ponúka sa široký návod, ako zvládnuť dynamiku triedy vzhľadom na nové výzvy vo vyučovaní. Rozoberá sa vzťah lektora k novým metodikám, ktoré majú vplyv na vzdelávanie inžinierov. Skúmajú sa prístupy na začlenenie týchto nových metodík do výučby inovatívnym spôsobom prostredníctvom techník výučby zameraných na študenta. Na záver sa analyzuje vznik online vzdelávania ako nového vzdelávacieho formátu a uvádzajú sa praktické odporúčania.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

Year of publication

2021

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
ODZ
Worksheets
Worksheets - solution

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).