Výroba a návrh dosiek plošných spojov
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Výroba a návrh dosiek plošných spojov
Výroba a návrh dosiek plošných spojov

Authors

Santiago Silvestre, Jordi Salazar, Jordi Marzo

Translators

Peter Trúchly

Abstract

Tento modul opisuje vlastnosti dosiek plošných spojov. Najskôr je predstavená história dosiek plošných spojov. Následne sú rozobrané procesy návrhu a výroby dosiek plošných spojov. Nakoniec je prezentovaná prípadová štúdia procesu návrhu dosky plošných spojov.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).