Zabezpečení sítí
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Zabezpečení sítí
Zabezpečení sítí

Authors

Ivan Pravda

Abstract

Modul se zabývá možnostmi zabezpečení provozu sítí se zaměřením na oblast virtuálních privátních sítí (VPN). Definuje řadu základních pojmů, obsahuje popis základních komponent a konceptů sítí VPN. Dále je věnována pozornost vysvětlení protokolu IPSec a mechanizmům umožňujícím implementaci zabezpečení provozu privátních sítí jakými jsou metoda ISAKMP/IKE a mechanismus výměny klíčů Diffie-Hellmann. Modul obsahuje v neposlední řadě i řadu praktických příkladů a jejich řešení. Závěr modulu je věnován problematice elektronického podpisu.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.