LTE (Long Term Evolution)
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

LTE (Long Term Evolution)
LTE (Long Term Evolution)

Authors

Pavel Bezpalec

Abstract

Long Term Evolution (LTE) je dalším krokem ve vývoji mobilních služeb. Technologie LTE,
založená na standardech sdružení 3GPP, poskytuje pro přenosové rychlosti až 150 Mbit/s ve
směru k uživateli a až 50 Mbit/s ve směru k síti. Pevné bezdrátové připojení a standardy
v pevné síti se již blíží nebo dosahují přenosové rychlosti až 100 Mbit/s a LTE je způsobem,
jak provozovat mobilní komunikaci na této vysoké rychlosti přenosu dat.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.