Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL)
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL)
Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL)

Authors

Ivan Pravda

Abstract

Modul popisuje různé způsoby a přístupy využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos
zpráv. Obsahuje popis jednotlivých telekomunikačních technologií, které realizují přenos
prostřednictvím silnoproudých vedení a sítí. Dále popisuje možné uplatnění těchto systémů
v rámci inteligentní energetické sítě Smart Grid.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.