Využívanie silnoprúdových vedení na prenos správ (PLC, BPL)
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Využívanie silnoprúdových vedení na prenos správ (PLC, BPL)
Využívanie silnoprúdových vedení na prenos správ (PLC, BPL)

Authors

Ivan Pravda

Translators

Ján Dúha

Abstract

Modul popisuje rôzne spôsoby a prístupy využívania silnoprúdových vedení a sietí na prenos
správ. Obsahuje popis jednotlivých telekomunikačných technológií, ktoré realizujú prenos
prostredníctvom silnoprúdových vedení a sietí. Ďalej popisuje možné uplatnenie týchto
systémov v rámci energetickej inteligentnej siete (Smart Grid).

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).