Optoelektronika, fotonika a senzory
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Optoelektronika, fotonika a senzory
Optoelektronika, fotonika a senzory

Authors

Santiago Silvestre

Translators

Michal Lucki

Abstract

Tento kurz uvádí studenta do problematiky optoelektroniky. V úvodních kapitolách jsou
představeny základní pojmy týkající se přenosu optického záření. Fyzikální mechanismy
vztahující se k problematice optoelektronických součástek jsou popsány ve čtvrté kapitole.
Hlavní optoelektronické prvky jsou uvedeny v páté kapitole. Kapitoly 6. a 7. popisují principy
optických komunikací a hlavní aplikace optoelektroniky.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.