Optoelektronika, fotonika a senzory
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Optoelektronika, fotonika a senzory
Optoelektronika, fotonika a senzory

Authors

Santiago Silvestre

Translators

Ján Dúha

Abstract

Tento kurz uvádza študenta do problematiky optoelektroniky. V úvodných kapitolách sú
uvedené základné pojmy týkajúce sa prenosu optického žiarenia. Fyzikálne mechanizmy
súvisiace s optoelektronickým prvkami sú popísané vo štvrtej kapitole. Hlavné
optoelektronické prvky sú uvedené v piatej kapitole. Kapitoly 6. a 7. popisujú princípy
optických komunikácií a hlavné aplikácie optoelektroniky.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).