Sítě budoucnosti - SDN a NFV
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Sítě budoucnosti - SDN a NFV
Sítě budoucnosti - SDN a NFV

Authors

Pavol Podhradský, Pavol Helebrandt, Tomáš Halagan, Ivan Drozd

Translators

Michal Lucki

Abstract

Současný Internet je založen na internetovém protokolu, který vznikl před více než 40 lety pro
určitý druh služeb. Během desetiletí nabyl Internet obrovské rozměry; nepočítalo se také
s novými aplikacemi jako je webové plynulé stahování videa, sdílení souborů, které zásadním
způsobem změnily charakter internetového provozu. Infrastruktura Internetu se vyvíjela při
nových technologiích od pevných optických k bezdrátovým sítím. Nové aplikace a služby,
technologie, stupeň a variabilita zařízení koncových uživatelů vyžadují flexibilní řešení.
Nejmodernějším řešením se zdá být propojení programově a softwarově definovaných sítí
a virtualizace síťových služeb. Tento modul se soustřeďuje hlavně na tyto technologie pro
Internet budoucnosti, ale také prezentuje přehled sítí příští generace.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.