Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interfaces) pro interaktivní komunikaci a navigaci
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interfaces) pro interaktivní komunikaci a navigaci
Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interfaces) pro interaktivní komunikaci a navigaci

Authors

Juraj Kačur, Gregor Rozinaj, Renata Rybárová

Translators

Ivan Pravda

Abstract

Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interface) se skládá z různých částí a modulů, které
slouží pro přirozenou a intuitivní komunikaci s vlastním systémem. Všechny dohromady
představují funkcionalitu MMI. Do základního souboru modulů, které mohou být součástí
multimodálního rozhraní, mohou patřit např. rozeznání řečníka, rozeznání řeči a hlasových
povelů, rozeznání obličejů, navigace pomocí gest, navigace pohybem očí a syntéza řeči.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.