Identifikace uživatelů
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Identifikace uživatelů
Identifikace uživatelů

Authors

Renata Rybárová, Juraj Kačur, Ondrej Lábaj, Gregor Rozinaj

Translators

Pavel Bezpalec

Abstract

Identifikace uživatele, autorizace a autentifikace zabezpečují, že k systému budou mít přístup
jen oprávnění uživatelé a akceptují se jen příkazy, které budou autorizované. Identifikace
hovořícího má za cíl základní identifikaci možných uživatelů začleněných do databáze systému.
Tato funkce může být vhodná pro úlohy vycházející z identifikace, jako např. aktivace osobního
profilu. Detekce tváře může poskytnout bezpečnější identifikaci založenou na tváři uživatele,
která poskytuje více charakteristických prvků. Ty mohou být použité na parametrizaci
v porovnání s hlasovou identifikací. Navíc, rozpoznávání 3D tváře ještě více rozšiřuje možnosti
extrakce příznaků pro přesnější identifikaci v rámci skupiny uživatelů. Může být proto použitá
pro vysoký stupeň autentifikace (a autorizace) pro nejnáročnější aplikace (např. přihlášení se
do banky atd.).

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.