Moderní systémy zabezpečení
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Moderní systémy zabezpečení
Moderní systémy zabezpečení

Authors

Miguel Soriano

Translators

Ivan Pravda

Abstract

Studijní modul definuje a vysvětluje pojmy nutné pro základní orientaci studentů v oblasti
síťové bezpečnosti, a to včetně přehledu bezpečnostních služeb a užívaných bezpečnostních
mechanismů, vymezení typů útočníků v souvislosti s bezpečnostními hrozbami a riziky
a popisu klíčových komponent bezpečnostního systému sítě.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.