MMI – multimodálne rozhranie pre interaktívnu komunikáciu a navigáciu
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

MMI – multimodálne rozhranie pre interaktívnu komunikáciu a navigáciu
MMI – multimodálne rozhranie pre interaktívnu komunikáciu a navigáciu

Authors

Juraj Kačur, Gregor Rozinaj, Renata Rybárová

Abstract

Multimodálne rozhranie (angl. Multimodal interface - MMI) pozostáva z viacerých tém
a modulov, ktoré slúžia pre prirodzenú a intuitívnu komunikáciu so systémom. Všetky dokopy
predstavujú funkcionalitu MMI. Základný zoznam modulov, ktoré môžu byť súčasťou
multimodálneho rozhrania môžu byť rozpoznanie rečníka, rozpoznanie reči a hlasových
povelov, rozpoznanie tvárí, navigácie pomocou gest, navigácia pohybom očí a syntéza reči.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).