Automatizácia domácnosti
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Automatizácia domácnosti
Automatizácia domácnosti

Authors

Ondrej Lábaj, Renata Rybárová, Gregor Rozinaj

Abstract

Pod pojmom inteligentná domácnosť si môžeme predstaviť automatizáciu domácnosti,
domácich prác alebo činnosti v domácnosti. Inteligentná domácnosť zahŕňa centralizované
ovládanie osvetlenia, kúrenia, klimatizácie, domácich spotrebičov (chladničky, práčky,...),
bezpečnostných zámkov brán a dverí, alarmov, atď. Zahŕňa tiež kontrolu domácich činností ako
napríklad systémov pre domácu zábavu, zalievanie izbových a vonkajších rastlín alebo kŕmenie
pre domáce zvieratá. To všetko vedie k lepšiemu zabezpečeniu, pohodliu, komfortu, zvýši sa
energetická účinnosť a bezpečnosť. Zariadenia je možné pripojiť prostredníctvom domácej
siete, aby bolo možné ovládanie pomocou osobného počítača. Rovnako je možný aj vzdialený
prístup a ovládanie cez internet. Všetky funkcionality je možné ovládať aj pomocou aplikácií
nainštalovaných v smart telefónoch alebo tabletoch.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).