JavaScript DOM
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovenian

Year of publication

2022

created with support of

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

JavaScript DOM
JavaScript DOM

Authors

Lili Nemec Zlatolas

Abstract

V tem tečaju je predstavljen objektni model dokumenta v jeziku JavaScript.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovenian

Year of publication

2022

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
ODZ
Worksheets
Worksheets - solution

created with support of

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.