Inteligentní energie a inteligentní sítě
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2022

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Inteligentní energie a inteligentní sítě
Inteligentní energie a inteligentní sítě

Authors

Radoslav Vargic, Juraj Londák

Abstract

Tento modul se zabývá oblastí inteligentní energie. Poskytuje základní popis elektrické sítě, elektřiny, trhu s elektřinou a souvisejících procesů, jako je regulace sítě. Zahrnuje úvod do měření, který se týká základních mechanických měřidel i nejmodernějších inteligentních měřidel. Informuje o plánech Evropské unie a stavu zavádění inteligentního měření. Studijní materiál rovněž popisuje doprovodná systémová řešení, jako je automatizovaný odečet měřidel (AMR) a pokročilá měřicí infrastruktura (AMI). Představuje koncept inteligentních sítí a podrobněji se zaměřuje na mikrosítě a koncept energetických uzlů.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2022

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
ODZ
Worksheets
Worksheets - solution

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.