Inteligentná energia a inteligentné siete
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

Year of publication

2022

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Inteligentná energia a inteligentné siete
Inteligentná energia a inteligentné siete

Authors

Radoslav Vargic, Juraj Londák

Abstract

Tento modul sa zaoberá oblasťou inteligentnej energie. Poskytuje základný opis elektrickej siete, elektriny, trhu s elektrinou a súvisiacich procesov ako reguláciu siete. Obsahuje úvod do problematiky merania. Pokrýva základné mechanické merače, ako aj najmodernejšie inteligentné merače. Informuje o plánoch Európskej únie a stave implementácie zavádzania inteligentného merania. Študijný materiál tiež opisuje sprievodné systémové riešenia ako automatizované čítanie meračov (AMR) a pokročilú infraštruktúru merania (AMI). Predstavuje koncept inteligentnej siete a podrobnejšie sa zameriava na mikro siete a koncept energetických uzlov.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

Year of publication

2022

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
ODZ
Worksheets
Worksheets - solution

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).