Ověřování identity, hesla a digitální podpis
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2022

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Ověřování identity, hesla a digitální podpis
Ověřování identity, hesla a digitální podpis

Authors

Marko Hölbl

Abstract

Tento kurz seznamuje s problematikou procesu ověřování (autentizace) založeném na systému hesel včetně popisu základních konceptů a návazností na využívané technologie. Dále je podrobněji rozpracována role digitálního podpisu v procesu ověřování, definovány základní pojmy a uvedeny používané techniky.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2022

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
ODZ
Worksheets
Worksheets - solution

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.