Moderní technologie a koncepce pro vzdělávání III – Inovativní metody pro inženýrské vzdělávání
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2021

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Moderní technologie a koncepce pro vzdělávání III – Inovativní metody pro inženýrské vzdělávání
Moderní technologie a koncepce pro vzdělávání III – Inovativní metody pro inženýrské vzdělávání

Authors

Ariadna Llorens

Abstract

Tento kurz se zabývá současnou rolí vysokoškolského učitele v oblasti inženýrského vzdělávání. Stručně vysvětluje, jak být dobrým učitelem, a popisuje prvky, které tento úkol usnadňují. Nabízí tipy, jak zvládnout dynamiku třídy vzhledem k novým výzvám ve výuce. Je zde probírán vztah učitele k novým metodám, které mají dopad na vzdělávání inženýrů. Dále jsou diskutovány přístupy pro začlenění těchto nových metod do výuky netradičním způsobem s využitím technik zaměřených na studenta. Nakonec je analyzován nástup online vzdělávání jako nového vzdělávacího formátu a jsou shrnuta praktická doporučení.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2021

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
ODZ
Worksheets
Worksheets - solution

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.