Moderné spôsoby riadenia systému
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Moderné spôsoby riadenia systému
Moderné spôsoby riadenia systému

Authors

Radoslav Vargic, Marek Vančo, Renata Rybárová, Gregor Rozinaj, Ivan Minárik

Abstract

Moderné spôsoby riadenia systému sú založené na najnovších technológiách a využívajú príslušný hardvér. Moderný systém možno ovládať bez dodatočného hardvéru ako myš alebo klávesnica. Používatelia môžu ovládať alebo navigovať systém alebo aplikáciu jednoducho pomocou svojich rúk (ovládanie gestami), hlasu (ovládanie hlasom) alebo očami (ovládanie očami). Niektoré systémy môžu používať rozhranie mozog-počítač. Tento učebný modul predstaví uvedené technológie, pomôžu pochopiť ich základné princípy, s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).