Vysokorychlostní přístup k Internetu
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vysokorychlostní přístup k Internetu
Vysokorychlostní přístup k Internetu

Autoři

Ivan Pravda

Anotace

Přípojky VDSL2 a G.fast jsou koncipovány pro poskytování nových služeb prostřednictvím
metalických symetrických párů a optických vláken v přístupové telekomunikační síti. Přípojky
VDSL2 navazují na starší typy přípojek ADSL a přinášejí koncovému účastníkovi vyšší
přenosové rychlosti. Navíc dovolují optimalizovat i symetrii přenosových rychlostí pro
sestupný a vzestupný směr. V dnešní době jsou přípojky VDSL2 a G.fast posledním
vývojovým stupněm v technologii xDSL a s jejich implementací do přístupové
telekomunikační sítě se počítá i v konceptech sítí FTTx.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.