Vysokorýchlostný prístup do Internetu
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

slovensky

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Vysokorýchlostný prístup do Internetu
Vysokorýchlostný prístup do Internetu

Autoři

Ivan Pravda

Překladatelé

Peter Trúchly

Anotace

Prípojky VDSL2 a G.fast sú koncipované na poskytovanie nových služieb prostredníctvom
metalických symetrických párov a optických vlákien v prístupovej telekomunikačnej sieti.
Prípojky VDSL2 nadväzujú na staršie typy prípojok ADSL a prinášajú koncovému účastníkovi
vyššie prenosové rýchlosti. Naviac dovoľujú optimalizovať aj symetriu prenosových rýchlostí
pre zostupný a vzostupný smer. V dnešnej dobe sú prípojky VDSL2 a G.fast posledným
vývojovým stupňom v technológii xDSL a s ich implementáciou do prístupovej
telekomunikačnej siete sa počíta aj v koncepciách sietí FTTx.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

slovensky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).