Optoelektronika, fotonika a senzory
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Optoelektronika, fotonika a senzory
Optoelektronika, fotonika a senzory

Autoři

Santiago Silvestre

Překladatelé

Michal Lucki

Anotace

Tento kurz uvádí studenta do problematiky optoelektroniky. V úvodních kapitolách jsou
představeny základní pojmy týkající se přenosu optického záření. Fyzikální mechanismy
vztahující se k problematice optoelektronických součástek jsou popsány ve čtvrté kapitole.
Hlavní optoelektronické prvky jsou uvedeny v páté kapitole. Kapitoly 6. a 7. popisují principy
optických komunikací a hlavní aplikace optoelektroniky.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.