Optoelektronika, fotonika a senzory
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

slovensky

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Optoelektronika, fotonika a senzory
Optoelektronika, fotonika a senzory

Autoři

Santiago Silvestre

Překladatelé

Ján Dúha

Anotace

Tento kurz uvádza študenta do problematiky optoelektroniky. V úvodných kapitolách sú
uvedené základné pojmy týkajúce sa prenosu optického žiarenia. Fyzikálne mechanizmy
súvisiace s optoelektronickým prvkami sú popísané vo štvrtej kapitole. Hlavné
optoelektronické prvky sú uvedené v piatej kapitole. Kapitoly 6. a 7. popisujú princípy
optických komunikácií a hlavné aplikácie optoelektroniky.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

slovensky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).