Využívanie silnoprúdových vedení na prenos správ (PLC, BPL)
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

slovensky

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Využívanie silnoprúdových vedení na prenos správ (PLC, BPL)
Využívanie silnoprúdových vedení na prenos správ (PLC, BPL)

Autoři

Ivan Pravda

Překladatelé

Ján Dúha

Anotace

Modul popisuje rôzne spôsoby a prístupy využívania silnoprúdových vedení a sietí na prenos
správ. Obsahuje popis jednotlivých telekomunikačných technológií, ktoré realizujú prenos
prostredníctvom silnoprúdových vedení a sietí. Ďalej popisuje možné uplatnenie týchto
systémov v rámci energetickej inteligentnej siete (Smart Grid).

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

slovensky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).