Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL)
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL)
Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL)

Autoři

Ivan Pravda

Anotace

Modul popisuje různé způsoby a přístupy využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos
zpráv. Obsahuje popis jednotlivých telekomunikačních technologií, které realizují přenos
prostřednictvím silnoproudých vedení a sítí. Dále popisuje možné uplatnění těchto systémů
v rámci inteligentní energetické sítě Smart Grid.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.