Cloud computing
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

slovensky

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Cloud computing
Cloud computing

Autoři

Miguel Soriano

Překladatelé

Ivan Drozd, Ivan Minárik, Marek Vančo

Anotace

Tento modul obsahuje dôležité informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti cloud
computingu. Obsahuje prehľad histórie tejto technológie, architektúru, služby a modely
nasadenia. Sú tiež diskutované výhody a nevýhody cloud computingu verzus predchádzajúce
schémy alebo architektúry.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

slovensky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).