Systémy pro inteligentní budovy a domácnosti
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Systémy pro inteligentní budovy a domácnosti
Systémy pro inteligentní budovy a domácnosti

Authors

Jaroslav Šípal

Abstract

Tento modul poskytuje úvod do automatizace v budovách. Popisuje technologie zajišťující
bezpečnost budov, dopravní systémy, energetický management budov a případnou optimalizaci
pracovních podmínek. Dále uvádí možnosti senzorů v budovách, akční členy v budovách,
jednotlivé řídicí systémy, nadstavbové systémy a sběrnice a protokoly.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.