Informačná a sieťová bezpečnosť
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Informačná a sieťová bezpečnosť
Informačná a sieťová bezpečnosť

Authors

Miguel Soriano

Translators

Miloš Drutarovský

Reviewers

Dušan Levický

Abstract

Tento modul obsahuje informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti informačnej a sieťovej bezpečnosti.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Worksheets - solution

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).