Sodobne tehnologije in zasnove za izobraževanje III - inovativne metodologije za inženirsko izobraževanje
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovenian

Year of publication

2021

created with support of

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Sodobne tehnologije in zasnove za izobraževanje III - inovativne metodologije za inženirsko izobraževanje
Sodobne tehnologije in zasnove za izobraževanje III - inovativne metodologije za inženirsko izobraževanje

Authors

Ariadna Llorens

Abstract

Ta tečaj obravnava sedanjo vlogo univerzitetnega predavatelja v inženirskem izobraževanju. Opisuje, kako biti dober predavatelj in podaja elemente, ki to nalogo olajšajo. Ponuja splošno vodilo, kako upravljati dinamiko razreda glede na nove izzive poučevanja. Obravnavan je odnos predavatelja do novih metodologij, ki vplivajo na izobraževanje inženirjev. Preučeni so pristopi za inovativno vključevanje teh novih metodologij v pouk s pomočjo tehnik poučevanja, osredotočenih na učence. Na koncu je analiziran pojav spletnega usposabljanja kot nove izobraževalne oblike in podana so praktična priporočila.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovenian

Year of publication

2021

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
ODZ

created with support of

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.