Moderné technológie a koncepty pre vzdelávanie I – 3D Video, virtuálna a rozšírená realita
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

Year of publication

2021

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Moderné technológie a koncepty pre vzdelávanie I – 3D Video, virtuálna a rozšírená realita
Moderné technológie a koncepty pre vzdelávanie I – 3D Video, virtuálna a rozšírená realita

Authors

Gregor Rozinaj; Marek Vančo; Ivan Minárik; Šimon Tibenský

Abstract

Tento modul sa zaoberá témou 3D modelovania a jeho využitia pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Materiál predstavuje modelovanie 3D objektov, snímanie 3D objektov a vizualizáciu 3D objektov. Rozoberajú sa základné princípy virtuálnej a rozšírenej reality. Analyzované sú špecifické kamerové systémy na snímanie 3D objektov a 3D scén. Na konci sú uvedené špeciálne komplexné systémy a aplikácie pre zážitkové videokonferencie založené na virtuálnom teleporte.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

Year of publication

2021

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
ODZ
Worksheets
Worksheets - solution

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).