Pametna energija in pametna omrežja
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovenian

Year of publication

2022

created with support of

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Pametna energija in pametna omrežja
Pametna energija in pametna omrežja

Authors

Radoslav Vargic, Juraj Londák

Abstract

Ta modul obravnava področje pametne energije. Zagotavlja osnovni opis električnega omrežja, električne energije, trga električne energije in povezanih procesov, kot je regulacija omrežja. Predstavlja področje merjenja, zajema osnovne mehanske števce in najsodobnejše pametne števce. Obvešča o načrtih Evropske unije in stanju izvajanja na področju uvajanja pametnega merjenja. Opisuje tudi spremljajoče sistemske rešitve, kot sta avtomatizirano odčitavanje števcev in napredna merilna infrastruktura. Predstavi koncept pametnega omrežja ter se podrobneje osredotoči na mikroomrežja in koncept energetskih vozlišč.Besedila so prevedena iz angleščine, zato se v njih lahko pojavijo pravopisne in slovnične napake ter neuveljavljeni strokovni izrazi.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovenian

Year of publication

2022

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
ODZ
Worksheets
Worksheets - solution

created with support of

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.