Virtualizace v praxi
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2021

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Virtualizace v praxi
Virtualizace v praxi

Authors

Jiří Holeček

Abstract

Výukový materiál poskytuje čtenáři základní náhled na oblast virtualizace v různých odvětvích s důrazem na oblast IT včetně praktických ukázek.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2021

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
ODZ
Worksheets
Worksheets - solution

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.