Audiovizuální obsah
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Audiovizuální obsah
Audiovizuální obsah

Authors

Ivan Pravda

Abstract

Modul se zabývá oblastí zpracování a distribuce audiovizuálního obsahu. Definuje řadu základních pojmů, obsahuje popis základních komponent a konceptů. Dále je věnována pozornost problematice správné projekce a vhodné volby projekční techniky. Modul obsahuje v neposlední řadě i řadu praktických návodů a doporučení. Závěr modulu je věnován systémům správy úložišť a jejich obsahu.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

price

FREE

Learning materiatls

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

created with support of

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.